اتوماسيون دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
باسلام 1..براي رزروغذاکساني که کارت ندارنندبه ساختمان اداري مراجعه کنيداموردانشجويي اتاف 308آقاي بشتام کارت اتوماسيون دريافت کنيد 2...بدون کارت غذاداده نميشود 3..غذاي اضطراري به روزنميباشد 4...پول نقدي گرفته نميشود ازاين پس مراجعه به سايت غذا217.219.20.42مراجعه کنيدنام کاربرشماره دانشجويي ورمزعبور1ميباشد 3..توضيح غذاازساعت 11.30شروع تا13.45درصورت ديرآمدن غذانميباشد4...براي رزروغذاازقبل رزروکنيد ومنتظرغذاي اضطراري نباشيدغذاي اضطراري پخت نميگرددازايکنه يادم رفته رزروکنم اينترنت نداشتم اولين بارم هست اطلاع نداشتم ........سيستم72ساعت قبل سيستم بسته ميگرددسعي کنيديک هفته يادوهفه قبل رزروکنيد.....درصورت برزومشکل شماره دانشجوراباشماره 09017412052پيامک دهيد
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.335